Inkommande_fack

Ex. på inkommande fack i serviscentral.

Om Elzone


Elzone AB är ett företag i Bygg- och Elbranschen. Vi tillverkar och marknadsför kundanpassade ställverk, elcentraler och automatikskåp samt erbjuder en stor mängd andra elkraftprodukter. Platsmontage och installation av utrustningen kan också erbjudas om kunden så önskar.


Våra kunder är främst elinstallatörer på den svenska marknaden. Våra kunder når oss både via direktkontakt och via sin grossist eller via sin elkonsult.
Elzone startades hösten 2003. Bolaget ägs och drivs av Niklas Karhatsu som har lång erfarenhet av branschen.

Företaget är beläget på Bulltofta industriområde i Malmö.

Vi är idag åtta anställda med erfarenhet från många olika områden inom elbranschen. Detta gör oss till en mycket bra aktör på den svenska markanden då vi kan se många olika lösningar på alla de utmaningar som uppstår vid tillverkningen av våra utrustningar.

Allt vi gör påverkar miljön:

Vi arbetar för en hållbar miljö och fokuserar alltid på att minska vår och våra produkters miljöpåverkan.

Elzone är ett företag som erbjuder lika möjligheter för alla, oavsett kön, ålder, och religion.